Monday Evening

Whakamoemiti mo te Po o te Mane

Kaupapa

E to mātou Matua,
Kia tapu tōu ingoa
ki rungā ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.

Karangā ki te Whakamoemiti

Kāore he mea i te mate i te ora ranei,
i te ao o te wairua ngā mea kaha ake rānei,
i roto i te ao ināianei a mo tērā wa,
i ngā kukume a te ao tūroa,
i rungā rawa i raro rānei,
kāhore he mea i roto i te ao i hangā,
hei wehewehe i a tātou i te aroha o te Atua
i roto i a Ihu Karaiti to tātou Ariki.

Kāore he mutungā o tenei mea te aroha.

He Whakaaro mo te Rongopai

Te Atua o te Karaipiture, i ki koe,
’Ko ahau te Atua o Aperahama,
o Ihaka, o Hakopa.’
Kia whakamoemititia tou ingoa.

E te Atua ko koe to mātou orangā,
ko koe te Atua o te ora ehara o te mate.
Ko koe anake te Atua,
kei te aroha mātou ki a koe.
Kei te aroha mātou ki o mātou hoa tata,
kia rite anō ki a mātou.

Te Atua o Hera, o Rīpeka, o Rahera,
i roto i te awhi i ngā rawakore,
ka awhi mātou i ou hiahia,
ka uru tahi ki tou hari.

Ko koe te Atua ora,
ko Ihu tou ingoa,
nou te korōria.

Noho puku

He Whakaaro mo Ngā Tuhituhi

Kua tae mai mātou ki te maungā tapu,
ki te marae o te Atua ora,
ki Hiruharama whakahirahira,
ki mua i te tini o te anahera,
ki mua i te tini me te mano
o ngā mātāmua o ngā rangāp ū tapu.

Kua tae mai mātou ki te Atua
te kaiwhakawā mo te katoa,
me ngā wairua o te pai,
te tino pai o ngā mea katoa,
kua tae mai mātou ki a Ihu Karaiti
te kaiwhiriwhiri mo te kawenata hou.

Me tuku whakawhetai tātou,
me inoi ki te Atua
i roto i te whakahonore me te wehi,
he rite hoki to tātou Atua
ki tētahi ahi ka-pau-te-katoa.

Ngā pānui ki konei

Ngā Inoi

E tō mātou Matua,
kia tapu tōu ingoa
ki rungā ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.

E te Atua Tapu,
Atua ora tonu,
Atua wanawana,
Atua hawene,
Atua whakahari,
mahia kia harakore o mātou ngākau
kia kite ai mātou i a koe;
atawhaitia mātou
kia whiwhi ai i tou aroha,
kia whai wāhi mo tou aroha
ki te whānau tangāta;
i rungā i tērā, ka tapu tou ingoa
ki rungā ki te whenua
ka rite anō ki to te rangi.

Hapaia mātou e te Ariki,
i te roangā o tenei ra,
kia roroa rāno ngā ata,
kia tae mai te ahiahi,
kia hāng ū te ao hurihuri,
kia mutu te kakama o te ora,
kia oti pai a mātou mahi,
na kona e te Ariki,
i roto i tou aroha,
hōmai he okiokingā whakaruruhau,
he whakata tapu
me te rangimārie mo ake tonu atu

E te Atua to mātou kaiwawao,
to mātou hoa,
e whakawhetai ana mātou
ki a koe
mo ngā mahi pai i oti
i a mātou i tēnei ra,
a mo ngā mea katoa
i whakahari i a mātou.

Kei konei mātou hei mahi i au mahi.
Manaakitia o mātou hoa mahi
me era atu e arohatia ana e mātou.
Āmine.

Monday Evening

Theme

Hallowed be your name
on earth as in heaven.
Kia tapu tōu ingoa
ki rungā ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.

Call to Worship

There is nothing in death or life,
in the realm of spirits
or superhuman powers,
in the world as it is
or the world as it shall be,
in the forces of the universe,
in heights or depths-
nothing in all creation
which can separate us
from the love of God
which is in Jesus Christ our Lord.

Love never comes to an end.

Gospel Reflection

God of the scriptures, you said,
‘I am the God of Abraham,
of Isaac and of Jacob.’
We praise your holy name.

God our life,
you are God of the living,
not of the dead.
You are the only God,
and we love you
with all our heart.
We love our neighbour
as ourselves.

God of Sarah, Rebecca and Rachel,
in helping the least important,
we help you in your need,
and enter into your joy.

You are the living God;
Jesus is your name,
and the glory is yours.

Silence for meditation.

Epistle Reflection

We have come to the holy mountain
and to the city of the living God,
the heavenly Jerusalem;
before myriads of angels,
before the full assembly
of the first-born
citizens of heaven.

We have come to God
who is the judge of all,
and the spirits of the good,
made perfect;
we have come to Jesus,
mediator of the new covenant.

Let us give thanks,
and worship God
with reverence and awe,
for our God is a consuming fire.

The reading or readings may follow here.

Prayers

Our Father,
hallowed be your name,
on earth as in heaven.
E tō mātou Matua,
kia tapu tōu ingoa
ki rungā ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.

Holy One, holy and eternal,
awesome, exciting
and delightful in your holiness;
make us pure in heart to see you;
make us merciful
to receive your kindness,
and to share our love
with all your human family;
then will your name be hallowed
on earth as in heaven.

Support us,
Lord, all the day long,
until the shadows lengthen,
and the evening comes,
the busy world is hushed,
the fever of life is over,
and our work done;
then Lord, in your mercy,
give us safe lodging,
a holy rest and peace at the last.

God our judge
and our companion,
we thank you for the good
we did this day
and for all that has given us joy.
Everything we offer
as our humble service.
Bless those with whom we have worked,
and those who are our concern.
Amen.