Monday Morning

Karakia mo Ia Ra - Mane
Te Ata o te Mane

Kaupapa

E te Matua
Kia tapu tōu ingoa
ki rungā ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.

Karangā ki te Whakamoemiti

Kia hari, kia inoi i ngā wa katoa;
Me whakawhetai i ngā wa katoa.
He Whakaaro mo te Rongopai
Whakarongo ki ngā kupu a te Karaiti:
Ki te mahi aroha koe,
hunaia ngā mahi
a to ringā matau ki to ringā mauī.
Hunaia o mahi pai.
Ki te inoi koe, me inoi ko koe anake,
Ki te noho kore kai koe,
hei aha te whakaari,
kaua e mahia kia kitea koe;
ka kitea koe e te Matua,
ka whakapaingia koe.

E koutou ngā matua,
ki te tono tau tamaiti ki te ika
ka hoatu rānei he weta?
Ahakoa to kino, e mōhio ana koe
ki ngā mea tika ma o tamariki,
Ko te Matua o te rangi e mōhio ana
ki ngā mea pai mo ratou ngā kaitono.

Whakapono ki ngā kupu a te Karaiti,
He ohaoha, he pai to tātou Atua.

Noho puku

He Whakaaro mo Ngā Tuhituhi

E te whānau me aroha tātou tētahi ki tētahi,
na te mea no te Atua tenei mea te aroha.
Ka aroha tātou na te mea i aroha
mai te Atua i te tuatahi.
A, te katoa e aroha ana,
he tamaiti na te Atua
e mōhio ana ki te Atua.
Ki te kore tātou e aroha
ki ngā tangāta kitea,
kaore e taea te aroha
ki te Atua e kore nei e kitea.
Ko te Atua he aroha,
ki te noho tātou i roto i te aroha,
ka noho tātou i roto i te Atua,
me te Atua hoki ka noho i roto i a tātou.

Ngā pānui ki konei

Ngā Inoi

E tō mātou Matua,
kia tapu tōu ingoa
ki rungā ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.

E te Atua Tapu,
Atua ora tonu,
Atua wanawana,
Atua hawene,
Atua whakahari,
Mahia kia harakore o mātou ngākau
kia kite ai mātou i a koe;
Atawhaitia mātou
kia whiwhi ai i tou aroha,
kia whai wāhi mo tou aroha
ki te whānau tangāta;
I rungā i tērā, ka tapu tou ingoa
ki rungā ki te whenua
ka rite anō ki to te rangi.

E te Atua aroha,
ki te homai he mahi nui ma au ponongā,
meatia kia mōhio mātou ehara i te timatangā
engāri ko te haere tonu
o ngā mahi kia mutu pai rāno,
koiara kē te korōria tūturu.

Te Atua o ngā mahi, o te whakata, o te rehia,
meatia ko a mātou mahi mo tēnei wiki
hei koha ki a koe, ehara i te pikaungā.
Ko a mātou manaaki i ētahi atu,
ko te awhi e hiahia ana ratou.
Āmine.

Monday Morning

Theme

Hallowed be your name
on earth as in heaven.
Kia tapu tōu ingoa
ki rungā ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.

Call to Worship

Always be joyful, pray continually;
give thanks, whatever happens.

Gospel Reflection

Hear Jesus’ words:

When you do a kindness,
hide from your left hand
what your right is doing.
Your good deed must be secret.

When you pray, pray privately alone,
when you fast, don’t make a show of it,
don’t do it to be seen;
and your Father who sees in secret
will reward you.

Would any of you who are parents
give your child a wētā
when asked for a fish?
Bad as you are,
you know what to give your children;
how much more will the heavenly Father
give to those who ask.

Believe what Jesus says,
God is generous; God is good.

Silence for meditation

Epistle Reflection

E te whānau, let us love one another,
because love is from God.
We love because God loved us first,
and everyone who loves
is a child of God and knows God.
If we do not love the people we have seen,
it cannot be that we love God,
whom we have not seen.
God is love;
those who dwell in love are dwelling in God,
and God in them.

The reading or readings may follow here.

Prayers

Our Father,
hallowed be your name
on earth as in heaven.
E tō mātou Matua,
kia tapu tōu ingoa
ki rungā ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.

Holy One, holy and eternal,
awesome, exciting and delightful
in your holiness;
make us pure in heart to see you;
make us merciful to receive your kindness,
and to share our love
with all your human family;
then will your name be hallowed
on earth as in heaven.

Lord God,
when you give to us your servants
any great matter to do,
grant us also to know
that it is not the beginning,
but the continuing of it,
until it is thoroughly finished
which yields the true glory.

God of work and rest and pleasure,
grant that what we do this week
may be for us an offering
rather than a burden;
and for those we serve,
may it be the help they need.
Amen.