Thursday Evening

Te Po o te Taite

Kaupapa

Hōmai ki a mātou āianei
he taro mā mātou mō tēnei rā.

Karangā ki te Whakamoemiti

E te whānau, ngā mahi tika katoa,
ngā mahi rangātira katoa,
ngā mea tika, ngā mea harakore,
ngā mea aroha, ngā mea atawhai pai,
ngā mea katoa tino pai rawa atu,
whakakiia o tātou ngākau ki enei mea katoa.

A ka pā mai te Atua ki a tātou.

He Whakaaro mo te Rongopai

E Ihu, ko koe te aka, ko to Matua te kaimahi mara,
ka whawhati ia i te peka kaore e whaihua,
ka kokoti i ngā peka whaihua.
Kia noho rawa ki roto i a koe,
kātahi mātou ka whaihua.

Ko koe te aka , ko mātou ngā peka.
Ki te noho mātou ki roto i a koe,
a ki te noho au kupu ki roto i a mātou,
ki te tonoa atu, ka hōmai.

Anei to whakahau:
‘Me aroha tētahi ki tētahi,
kia rite ki tōku aroha ki a koutou.
Kāore he aroha nui ake i tenei mo o hoa
ki te whakatakotoria tou orangā mo ratou.’

Ko Ihu te aka; ma Ihu tātou e whakakotahi.
Ko Ihu to tātou orangā.

He Whakaaro mo Ngā Tuhituhi

Me rite tātou ki ngā pepi whānau hou mai,
he hiainu tonu mo te miraka wairua,
kia tupu ake ai tātou i roto i te Ariki.

Me whakahou o tātou ngākau me
o tātou hinengāro,
me whakarere ake te āhua tawhito,
i pera ai to tātou noho;
me whakamau te āhua hou kua hangāia
nei kia rite ki to te Atua,
kua whakaputaina nei i roto i te orangā tika,
i te orangā tapu.

Ko ngā pānui ki konei

Ngā inoi

E tō mātou Matua,
hōmai ki a mātou āianei
he taro mā mātou mō tēnei rā.

Te Atua o te kākano o te tupu me te hauhake,
te kaihangā o te hiahia me te orangā ngākau,
hōmai ki a mātou he taro mo tenei ra,
kia ora ai kia makona ai te katoa.

Hōmai tahi te taro o te ora,
kia āhei mātou ki te manaaki,
ki te whāngāi i te hiakai,
a ki te rapu i te rangimārie
me te tika i roto i te ao.
Awhinatia mai mātou i tenei wa,
kia maumahara a kia mau tonu,
ko koe to mātou orangā i tenei ra,
a i ngā ra katoa;
ko koe anō hoki te kai ma mātou
āianei a mo ake tonu atu.
Titiro aroha mai,
e te Atua kite-i-ngā-mea-katoa,
ki a ratou ka noho i tenei po
i roto i te awangāwangā me te mamae.
Kia tata koe ki a ratou ka hemo i tenei po.
Titiro aroha ki ngā pōhara ki ngā rawakore,
a ki a ratou kāore he aroha.
Ko te tikangā,
ki tau e pai ai kia whiwhi tātou i te ora,
a kia whai wāhi mo te katoa.

Kia tata mai koe e te Atua aroha,
tiakina mātou i roto i ngā hāora whakangu
o tenei po,
otirā ko tātou kua ruha i ngā whakahaere
o tenei ao hurihuri,
ka whakata i rungā i tou kore
e nekeneke mo ake tonu atu.
Āmine.

Thursday Evening

Theme

Give us today our daily bread.
Hōmai ki a mātou āianei
he taro mā mātou mō tēnei rā.

Call to Worship

Now my friends, all that is true, all that is noble,
all that is just and pure,
all that is lovable and gracious,
whatever is excellent and admirable:
with these let us fill our hearts,
and the God of heaven will be with us.

Gospel Reflection

Jesus,
you are the vine;
your Father is the gardener,
who breaks off every branch that bears no fruit
and prunes each one that does.
We cannot bear fruit, unless we remain in you.

You are the vine, we are the branches.
If we remain in you, and your words remain in us,
whatever we ask, we shall have.

Your commandment is this:
Love one another, just as I love you.
You can have no greater love for your friends
than to give your life for them.

Jesus is the vine: Jesus makes us one.
Jesus is our life.

Silence for meditation.

Epistle Reflection

We must be like newborn babes,
always thirsty for spiritual milk,
so that we may grow up to be saved.

Our hearts and minds
must be made completely new;
we must get rid of that old self,
which made us live as we did;
we must put on the new self,
created in God’s likeness,
revealed in the true life
which is upright and holy.

The reading or readings may follow here.

Prayers

Our Father,
give us today our daily bread.
E tō mātou Matua,
hōmai ki a mātou āianei
he taro mā mātou mō tēnei rā.

God of seed and growth and harvest,
creator of need, creator of satisfaction;
give us, we pray, our daily bread,
sufficient and assured for all.
Give us also, we pray, the bread of life,
and we shall have a care to feed the hungry,
and to seek for peace and justice in the world.
Help us, then, to remember and to know
that you are our life today and every day;
you are the food we need, now and for ever.

Look kindly, all-seeing God,
on all who spend this night in anxiety or pain.
Be with those who will die tonight.
Look kindly on those
who are without food or shelter,
on those who have no love.
Your will is that we should have life,
and share it.

Be present, merciful God,
and protect us through
the silent hours of this night,
that we, who are wearied
by the changes and chances
of this fleeting world,
may rest upon your eternal changelessness.
Amen.