Tuesday Evening

Te Po o te Turei

Kaupapa

Kia tae mai tou rangātiratangā
ki rungā ki te whenua
kia rite anō ki to te rangi.

Karangā ki te Whakamoemiti

Na te mea kua whakaritea
tātou i roto i te whakapono,
kia haere tonu tātou i roto
i te rangimarie ki te Atua
i roto hoki i to tātou Ariki i a Ihu Karaiti.

I roto i a te Karaiti kua uru atu, kua tū tātou
i roto i te ahua o te manako o te Atua.

He Whakaaro mo te Rongopai

Ko ngā kingi kei rungā noa atu i o ratou iwi;
Engāri i roto i a tātou,
kia rite ngā mea tino teitei
ki ngā mea tino pāpaku,
kia rite te rangātira ki te kaimahi.
Ko wai te mea nui ake,
 Ko te mea e noho ana i te tepu,
ko te kaimahi rānei?
E tika ana ko te mea i te tepu.

Engāri i roto i a tātou he rite a Ihu ki te kaimahi.
Kīhai ia i haere mai hei rangātira
engāri hei whakaapa,
a ki te tuku i a ia hei utunui mo te nuingā.

No reira ka oti ana ngā mahi katoa
kua whakaritea ma tātou,
he kaimahi noaiho tātou
kua whakatutuki i a tātou mahi.

Haere mai koutou ki a Ihu,
he uaua nei a koutou mahi,
he taimaha a koutou kawengā,
ka whakahoungia koutou.

Noho puku

He Whakaaro mo Ngā Tuhituhi

Whakamoemiti ki te Atua
te Matua o to tātou Ariki o Ihu Karaiti.
Kua homaitia he whānau hou
hei tūmanako orangā mo tātou,
i roto i te arangā mai o Ihu Karaiti i te mate.

He iwi kua tohua tātou,
he minitatangā rangātira,
he motu whakaihia;
Kua tohua tātou e te Atua
hei pānui i ngā wikitoria o te Karaiti.

Kua karangātia tātou e te Karaiti
mai i te pōuri ki te
maramatangā whakahirahira.
Ehara tātou he iwi i te tuatahi,
engāri ināianei he iwi tātou na te Atua.
I waho tātou i te aroha o te Atua i te tuatahi,
engāri ināianei kua whakatapua
kua whakawhiwhia tātou ki te rongomau.

Ko ngā pānui ki konei

Ngā Inoi

E tō mātou Matua,
kia tae mai tōu rangātiratangā
ki rungā ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.

Te rangātira
o te kingitangā mutungākore,
o te rangimārie,
a o ngā tangāta whakaitia,
ko koe te kingi;
kua meatia e koe te rīpeka hei torona mou;
kua mau koe i te karauna pūnitanita;
kua karangā koe i o iwi he hoa nou.
Awhinatia mātou
kia mau tahi i o mātou rīpeka,
kia hiakai kia matewai
ki ngā mea papai katoa;
kātahi ka tae mai tou rangātiratangā
ki rungā ki te whenua
kia rite anō ki to te rangi.

Titiro iho e te Ariki
i to torona o te rangi,
whakamaramatia te pōuri o tenei po
ki tou marama tino hirahira,
mahia mātou hei ponongā o te marama,
a, wetewetea atu ngā mahi o te pōuri.

E te Atua to mātou kaiwawao,
to mātou kaiwhakaako,
kua to te ra, no reira
kaua mātou hei moumou taima
ki te whakatuma
mo ngā mahi kīhai i oti.
Hōmai rānei he manawanui
kia titiro pai ki ngā mahi i mahia
ahakoa he aha, a, kia nuku atu
ki ngā mahi pai ake.
Āmine.

Tuesday Evening

Theme

Your kingdom come on earth as in heaven.
Kia tae mai tōu rangātiratangā
ki rungā ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.

Call to Worship

Now that we have been justified through faith,
let us continue at peace with God
through our Lord Jesus Christ.

Through Christ we have been allowed to enter
the sphere of God’s grace where now we stand.

Gospel Reflection

Kings lord it over their subjects,
but with us the highest must be like the lowest,
the chief like a servant.

Who is greater - the one who sits at table
or the servant who waits?
Surely the one at table.

Yet Jesus is among us like a servant.
He came not to be served but to serve,
and to give his life as a ransom for many.

So when we have done all that we have to do,
we shall simply be servants who have done our duty.

Come to Jesus, all those whose work is hard,
whose load is heavy,
and you will be renewed.

Silence for meditation.

Epistle Reflection

Praise to the God and Father of our Lord Jesus Christ.
We have been given new birth into a living hope
by the raising of Jesus Christ from the dead.

We are a chosen race, a royal priesthood,
a dedicated nation;
we are a people claimed by God
to proclaim the triumphs of Christ.

Christ has called us from darkness
into his marvellous light.
We who were not a people at all,
are now God’s people.
We were outside God’s mercy once,
but now we are blessed and forgiven.

The reading or readings may follow here.

Prayers

Our Father,
your kingdom come
on earth as in heaven.

E tō mātou Matua,
kia tae mai tōu rangātiratangā
ki rungā ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.

Ruler of the everlasting kingdom,
prince of peace, champion of the despised:
you are the king;
you make a cross your throne;
you wear a crown of thorns;
you call your subjects friends.
Help us to take up our cross,
to hunger and thirst for all that is good;
then will your kingdom come on earth as in heaven.

Look down, Lord, from your heavenly throne.
Illuminate the darkness of this night
with your celestial brightness,
and from us, the children of light,
banish for ever the deeds of darkness.

God our judge and our teacher,
let us not waste time when the day is done in
guilt or self-reproach.
Give us rather the courage
to face whatever has been,
accept forgiveness, and move on to something better.
Amen.