Wednesday Morning

Karakia mo Ia Ra – Wenerei
Te Ata o te Wenerei

Kaupapa

Kia meatia tāu e pai ai
ki rungā ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.

Karangā ki te Whakamoemiti

Mahia ngā mahi katoa
ka horahia ki mua i a koe.
Me tuku whakawhetai
mo ngā mea katoa ia ra.

Hē Whakaaro mo te Rongopai

Kāore e taea te mahi mo te Atua
me te mahi tahi mo te pūtea;
kāore e taea te mahi ponongā
mo ngā rangātira e rua i te wa kotahi.

Ka uru tātou i te waharoa kūiti.
Ha whānui te waharoa ki rarohengā,
he maha ka ahu pera.
Engāri he iti te waharoa ki te ora,
he whāiti te huarahi,
he takitahi ngā mea ahu pera.

Mehemea ka hiahia tātou ki te piri atu ki a Ihu,
hei aha te whakaaro ake ki a tātou ake,
engāri me mau i o tātou rīpeka ka whai atu i a ia.
Ki te hiahia tātou ki te tiaki
i o tātou orangā, ka ngāro,
engāri ki te ngāro o tātou orangā mo te Karaiti
me te rongopai, ka ora tātou.

Kāore e taea e tātou ake engāri ka taea e te Atua.
Ma te Atua anake ka ora tātou.

Noho puku

He Whakaaro mo Ngā Tuhituhi

I roto i a tātou mahi katoa,
i o tātou raruraru,
taimahatangā, whakawiringā rānei,
ka tohu tātou he ponongā tātou na te Atua.
Ma te harakore, te manawanui,
te whakaaro ngāwari,
ma te Wairua, ma to tātou aroha,
 a ma te karere o te pono,
 ka kitea o tātou āhua pai.
T ēnā pea he pōhara to tātou āhua,
engāri ka whiwhi te maha i a tātou;
ahakoa te āhua nei kāore a tātou taongā,
engāri kei a tātou ngā mea katoa.

Ngā pānui ki konei

Ngā Inoi

E tō mātou Matua,
kia meatia tāu e pai ai
ki rungā ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.

Te kaihangā o te ao tūroa,
 te Atua mutungā kore, whakahirahira,
nau i homai ngā ture kia kore
ai mātou e taka ki te h ē,
homai te maramatangā kia kite ai mātou
i te puaretangā o tau mahere,
 i te korikoringā o tau tātai
i te hangāngā o te ao;
Tukua mai te manawanui
kia whai mātou i te pono,
kia whai i a koe ahakoa ki hea;
 a taua wa ka whakawhiwhia
mātou ki ngā manaakitangā
i tua noatu i a mātou moemoea;
i taua wa ka meatia tau e pai ai.

E te Atua kaha rawa, Atua ora tonu,
tenei te tuku whakawhetai ki a koe
kua tae pai mātou ki te timatangā o tenei ra;
tiakina mātou kia kore ai e taka ki te hara,
kia kore ai mātou e whara,
a tiakina hoki mātou kia mahi
i ngā mahi e tika ana ki tou titiro.

E te Wairua whakamana,
kia rere a mātou inoi o te ata ki a koe,
manaakitia ngā whānau e arohatia ana e mātou,
awhinatia o ratou hiahia.
Āmine.

Wednesday Morning

Theme

Your will be done on earth as in heaven.
Kia meatia tāu e pai ai
ki rungā ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.

Call to Worship

Make full use of the present opportunity.
Give thanks every day for everything.

Gospel Reflection

We cannot serve God and money;
we cannot be slave to two masters.

So we shall enter by the narrow gate.
The gate is wide that leads to perdition,
and many go that way.
But the gate to life is small,
the road is narrow,
and those who find it are few.

If we want to be with Jesus,
we must forget ourselves,
carry our cross and follow.
If we want to save our life
we will lose it
but if we lose our life for Christ
and for the gospel,
we will save it.

With us it is impossible, but not for God.
Only God can save us.

Silence for meditation.

Epistle Reflection

In everything we do,
in our troubles,
difficulties and hardships
we show we are God’s servants.
By purity, patience and kindness,
by the Spirit and by our love,
and by our message of truth,
we show ourselves for what we are.
We may seem poor,
but we make many rich;
we seem to have nothing,
but we possess all that there is to have.

The reading or readings may follow here.

Prayers

Our Father,
your will be done
on earth as in heaven.
E tō mātou Matua,
kia meatia tāu e pai ai
ki rungā ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.

Creator of the universe, infinite and glorious,
you give us laws to save us from our folly;
give us eyes to see your plan unfolding,
your purpose emerging as the world is made;
give us courage to follow the truth
courage to go wherever you lead;
then we shall know blessings
beyond our dreams;
then will your will be done.

Almighty and everlasting God,
we thank you that you have brought us safely
to the beginning of this day;
keep us from falling into sin
or running into danger,
and guide us to do always
what is right in your eyes.

Holy and enabling Spirit,
give wings to our morning prayers.
May those we support and cherish with our love
receive your grace to help them in their need.
Amen.