Karakia/ Prayers

Additional Karakia from
Te Pukapuka o Nga Inoi - The Book of Common Prayer in Maori (new page)
Whakahaere Karakia o Te Ata o Te Ahiahi (Morning and Evening Prayer) (PDF)
Hakari Tapu (Shortened version)(Morning Prayer) (PDF)
Te Hakari Tapu Te Minitatanga O Te Kupu Me Nga Inoi  (Morning Prayer)(PDF)
He Karakia mo te Ahiahi (Evening Prayer/ Evensong) (PDF)
He Tikanga Karakia (Book of Karakia services) PDF

Maori Lords Prayer

Maori Lords Prayer

What are karakia?

Karakia are prayers. They are generally used to ensure a favourable outcome to important events and undertakings such as tangihanga (the ritual of farewell to the deceased), hui (meetings), unveilings etc., however they can cover every aspect of life. For example: welcoming the dawn and farewelling the day, to ensure a safe journey, for different types of illness, when undertaking tā moko (tribal ‘tatoo’), when carving wharenui (meeting houses) or waka (traditional canoe), and more. Karakia, in their true essence, are ritual chants invoking spiritual guidance and protection.

With the introduction of Christianity to New Zealand in the 19th Century, new karakia were written to acknowledge the Christian God and Jesus Christ. It is important however to remember that there are not always appropriate English words which can fully reflect the essence of the Māori words used; often literal translations need to be considered metaphorically. Some of these prayers are taken from the New Zealand Prayer Book/ He Karakia Mihinare o Aotearoa.  http://anglicanprayerbook.nz

The Lord's Prayer

Kua akona nei tātou e tō tātou Ariki,
ka inoi (waiata) tātou

or

E te Ariki, maharatia mai mātou
i tōu rangatiratanga;
Ākona hoki mātou ki te inoi

E tō mātou Matua i te rangi
Kia tapu tōu Ingoa.
Kia tae mai tōu rangatiratanga.
Kia meatia tāu e pai ai
ki runga ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.

Hōmai ki a mātou āianei
he taro mā mātou mō tēnei rā.
Murua ō mātou hara,
Me mātou hoki e muru nei
i ō te hunga e hara ana ki a mātou.

Āua hoki mātou e kawea kia whakawaia;
Engari whakaorangia mātou i te kino:
Nōu hoki te rangatiratanga, te kaha,
me te korōria, ake ake ake.    Āmine.

The Lord's Prayer

As our Saviour Christ has taught us,
we pray

or

Jesus, remember us in your kingdom
and teach us to pray

Our Father in heaven,
hallowed be your name,
your kingdom come,
your will be done,
on earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins
as we forgive those who sin against us.
Save us from the time of trial
and deliver us from evil.

For the kingdom, the power,
and the glory are yours
now and for ever.    Amen.

Karakia – start day/hui

Hei mua koe ia mātou E Ihowa,
Hei tohutohu i a mātou mahi katoa.
He mea timata, he mea whakaoti i roto i a koe,
kia pumau ai o
mātou ngakau, 
ki te whakarongo ki au ture.
Ko Ihu Karaiti to mātou Ariki.  Āmine

Hei mua koe ia mātou E Ihowa,
Hei tohutohu i a mātou mahi katoa.
Ko koe ano hoki hei whakakaha I a mātou,
Kia whai kororia ai koe I a mātou mahi katoa
He mea timata, he mea mahi, 
He mea whakaoti I roto I a koe,
Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu,
I te mea e atawhaitia nei a koe.
Ko Ihu Karaiti hoki to mātou  Ariki. Āmine.

Karakia — to cleanse yourself before conducting any service

E te Atua Kaha Rawa
E tuwhera ana nga ngakau katoa
ki a koe E mohiotia ana nga hiahia katoa
E kore hoki e ngaro I a koe te mea hung
Horoia o mātou whakaaro e te Wairua Tapu
Kia pono ai to mātou aroha ki a koe
Kia tika ai te whakanui I tou Ingoa Tapu
Ko Ihu Karaiti hoki to mātou Ariki. Āmine

He inoi mo te Ata

 

E te Atua Tapu, Atua ora tonu,
nā tōu kaha i hangaia ai mātou,
nā tōu aroha i whakaorangia ai mātou,
mā tōu Wairua mātou e arataki, 
e whakakaha, kia taea ai te whakapau 
i a mātou ki āu mahi,
kia noho ai ia rā i roto i te aroha 
tētahi ki tētahi
ā, ki te aroha hoki ki a koe.
Ko Ihu Karaiti hoki tō mātou Ariki. Āmine.

 

E te Atua Tapu, Atua ora tonu,
nā tōu kaha i hangaia ai mātou,
nā tōu aroha i whakaorangia ai mātou,
mā tōu Wairua mātou e arataki, 
e whakakaha, kia taea ai te whakapau 
i a mātou ki āu mahi,
kia noho ai ia rā i roto i te aroha 
tētahi ki tētahi
ā, ki te aroha hoki ki a koe.
Ko Ihu Karaiti hoki tō mātou Ariki. Āmine.

Morning Prayer

Holy and everliving God,
by your power we are created
and by your love we are redeemed;
Guide and strengthen us by your Spirit,
that we may give ourselves
to your service, and live each day in love
to one another and to you,
through Jesus Christ our Lord. Amen.

He inoi mo te Ahiahi

E te Atua Aroha, he maha ngā mea i
hōmai e koe i tēnei rā;
Hōmai tahi he ngākau whakawhetai.
Kei roto mātou i ōu ringa i tēnei wā,
ā, me o mātou whānau.
Kia tata tonu mai koe ki a mātou
ka rutua nei e te moe,
whakahoutia mātou kia mahi ai
I ngā mahi e tika ana
mā tau Tama mā Ihu Karaiti. Āmine.

Evening Prayer

Gracious God,
you have given us much today;
Grant us also a thankful spirit.
Into your hands
we commend ourselves
and those we love.
Be with us still,
and when we take our rest
renew us for the service
of your Son Jesus Christ. Amen.

I roto i te pōuri, i roto i te marama,
i roto i ngā raruraru, i ngā harikoa,
āwhinatia mai mātou e te Ariki,
ki te whirinaki i tōu aroha,
ki te mahi i āu i pai ai,
ā, ki te whakakorōria i tōu ingoa Tapu,
ko Ihu Karaiti hoki tō mātou Ariki. Āmine.

In darkness and light
in trouble and joy
help us heavenly Father,
to trust your love,
to serve your purpose,
and to praise your name,
through Jesus Christ our Lord. Amen.

Te Inoi Tuku

Hoatu i tōu ara haerenga atu i tēnei ao, 
e te wairua karaitiana,
haere i runga i te aroha o te Atua, 
nana nei koe i hanga,
haere i runga i te atawhai o Ihu Karaiti, 
nana nei koe i hoko,
haere i runga i te mana o te Wairua Tapu,
koia nei tōu whakakahanga.
Noho mai koe i tēnei rā, i roto i te rangimārie,
a, i mua hoki i te aroaro o tōu Atua. Āmine.

Go forth on your journey from this world,
O Christian soul,
In the love of God the Father
who created you,
In the mercy of Jesus Christ the Saviour 
who redeemed you,
In the power of the Holy Spirit
who strengthens you,
May you dwell in this day in peace, 
And rest in the presence of God. Amen.

Korōria ki te Matua, ki te Tama,
ki te Wairua Tapu;
mai i te tīmatanga, ki tēnei wā,
ā, haere ake nei. Āmine.

Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit:
as it was in the beginning, is now,
and shall be for ever. Amen.

He honore, he kororia ki te Atua
Maungarongo ki te whenua
Whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. Āmine.

All honour and glory to God
Let there be peace on earth and tranquility
Goodwill to all people. Amen.

E te Atua tō mātou Kai-hanga,
ka tīaho te māramatanga me te ora, i āu kupu kōrero,
ka tīmata āu mahi, ka mau te tika me te aroha;
meatia kia ū tonu ki a mātou
tōu aroha i roto i tēnei huihuinga.
Whakakī ā mātou whakaaro ā mātou mahi katoa,
e tōu Wairua Tapu.  Āmine.

God our Creator,
when you speak there is light and life,
when you act there is justice and love;
grant that your love may be present in our meeting,
so that what we say and what we do
may be filled with your Holy Spirit. Amen.

Te Manaaki

Kia koa koutou
Kia tino tika,
Kia mārie te ngākau,
Kia kotahi te whakaaro,
Kia mau te rongo.
Tērā te Atua o te aroha
O te maungārongo,
E noho ki a koutou. Āmine.

Ma te marie a te Atua
E kore nei e taea te whakaaro
E mea o koutou ngakau o koutou hinengaro
Kia u i runga I te matau
Ki to tatou Ariki a ki tana Tama ki a Karaiti Ihu;
Kia mau kia tau iho ki a koutou katoa
nga manaakitanga a te Atua kaha rawa,
a te Matua , a te Tama, a te Wairua Tapu
Aianei a mo ake tonu atuĀmine.

Blessing

May the Creator
bless you and keep you;
may the beloved companion face you
and have mercy upon you;
may the eternal Spirit’s countenance
be turned to you and give you peace;
may the Three in One bless you.

Karakia Timatanga

He hōnore, he korōria ki te Atua
He maungārongo ki te whenua
He whakaaro pai ki ngā tāngata katoa
Hangā e te Atua he ngākau hou
Ki roto, ki tēnā, ki tēnā o mātou
Whakatōngia to wairua tapu
Hei awhina, hei tohutohu i a mātou
Hei ako hoki i ngā mahi mō tēnei rā. Āmine.

E te Atua
Tēnā koe mō ngā painga
O tēnei rā. Āmine

To open a meeting

Honour and glory to God
Peace on Earth
Goodwill to all people
Lord, develop a new heart
Inside all of us
Instil in us your sacred spirit
Help us, guide us
In all the things we need to learn today. Amen.

O Lord
Thank you for the blessings
Of this day. Amen.

Karakia Whakamutunga 

Kia tau kia a tātou katoa
Te atawhai o tō tātou Ariki, a Ihu Karaiti
Me te aroha o te Atua
Me te whiwhingatahitanga
Ki te wairua tapu
Ake, ake, ake. Āmine.

To close a meeting
(2 Corinthians, 13:14)

May the grace of the Lord Jesus Christ,
and the love of God, 
and the fellowship of the Holy Spirit
be with you all
Forever and ever. Amen.

Karakia mō te kai 

E te Atua
Whakapainga ēnei kai
Hei oranga mō ō mātou tinana
Whāngaia hoki ō mātou wairua
ki te taro o te ora
Ko Ihu Karaiti tō mātou Ariki
Ake, ake, ake. Āmine.

E tō mātou matua
I te rangi whakamoemiti
Anga mātou ki a koe
Mō te kai nei. Āmine.

E tō mātou Matua-i-te-Rangi
Whakapainga ēnei kai
Kua horaina i mua i a tātou
Hei oranga mō ō mātou tinana. Āmine.

E tō mātou Matua-i-te-Rangi
Whakapainga ēnei kai
He oranga mō mātou tinana
Te kaha me te korōria
Āke, Ake, Ake. Āmine.

To bless food

Lord God
Bless this food
For the goodness of our bodies
Feeding our spiritual needs
also with the bread of life
Jesus Christ, our Lord
Forever and ever. Amen.

Our Father
in the glorious heavens
We turn to you
To express our thanks for this food. Amen.

Our Father who art in heaven
Bless this food
Spread before us
As sustenance for our bodies. Amen.

Our Father who art in Heaven
Bless this foodHealth to our bodies
The strength and the glory
Forever and ever. Amen.

E Ihowa kei o mātou taha
tonu koe ia ra ia ra
Kaore mātou e waihotia
kia noho mokemoke,
Ko koe e mohio ana ko wai mātou,
he aha o mātou hiahia.
Ka aru mātou ki te oranga whaihua,
ki te oranga harikoa,
Kia waihotia ake nga
whakataimaha i a mātou.
Kia tata tonu mai koe
hei awhi i a mātoue te Ariki;
Tukua mai te kaha
mo nga wa kotiti haere,
mo nga wa ngoikore nga ngākau;
Äwhinatia mātou
kia whakakiia ia ra
ki te rangimarie mo mātou,
a, ki te aroha mo etahi atu.
Ka inoi mātoui runga
i te ingoa o te Karaiti.  Āmine.

O God, you walk with us day by day.
We are never alone.
You know who we are
and you know our needs.
We long for life which
is abundant and joyful.
We want to leave behind us
all things that hold us back.
Be with us and comfort us O God.
Give us strength for the difficult times
when it is hard to be positive.
Help us to live each day as it comes
with gentleness for ourselves
and compassion for others.
We pray in Jesus’ name.  Amen.

 

 

Te Houhou i Te Rongo

E te Atua kaha rawa, Atua aroha,
Kua hara matou ki a koe, i roto i o matou
whakaaro I a matou kupu, i a matou mahi.
Kihai i pau o matou aroha ki a koe.
Kihai matou i aroha ki etahi atu
Kia rite ki te aroha o to matou Kaiwhakaora
a te Karaiti ki a matou.
Kei te pouri matou.
I roto i tou aroha murua nga hara o era wa,
awhinatia matou kia pai ake aianei,
tohungia mai te wahi tika,
kia mahi ai i tau e pai ai,
kia hikoi ai i au ara,
Ko Ihu Karaiti to matou Kaiwhakaora. Amine

Ko tenei ranei

Te Atua aroha
Kua hara matou ki a koe
A ki etahi atu,
Kua hara matou i a matou mahi,
A ki nga mahi Kihai i mahia e matou;
Kei te pouri matou.
Na te take i mate ai to Tama a Ihu Karaiti
Mo o matou hara,
Murua nga hara katoa o mua,
a hapaia matou
Ki te houtanga o te oranga.  Amine

Almighty and merciful God,
we have sinned against you,
In thought, word and deed.
We have not loved you with all our heart.
We have not loved others
as our Saviour Christ loves us.
We are truly sorry.
In your mercy forgive what we have been,
help us to amend what we are,
and direct what we shall be;
That we may delight in your will
and walk in your way
through Jesus Christ our Saviour. Amen

or

God of mercy
We have sinned against you and against others
We have sinned in what we have done,
and in what we have failed to do
We are truly sorry.
For the sake of your Son Jesus Christ,
Who died for our sins,
Forgive us all that is past
And raise us to newness of life.    Amen.

 

Waiata Whakamoemiti

He nui au mahi , a miharotia ana,
e te Ariki, e te Atua Kaha Rawa; 
Tika tonu ou ara, pumau tonu,
e te Kingi o nga whakatupuranga.

Ko wai e kore e wehi I a koe,
e te Ariki, e kore hoki e
whakakororia I tou ingoa?
Ko koe anake hoki te tapu ana;

Ka haere mai hoki nga tauiwi katoa,
ka koropiko ki tou aroaro,
kua whakakitea hoki au Tikanga tika.

Ki a ia kei runga nei I te torona,
a ki te Reme, nga whakapainga,
nga honore, nga kororia me nga
kaha mo ake tonu atu.  Amine

Whakakitenga 15:3b-4:5-13

Song of Praise

Great and wonderful are your deeds
O Lord God the almighty;
just and true are your ways
O Sovereign of the nations.

Who shall not revere
and praise your name O Lord?  
For you alone are holy.

All nations shall come
and worship in your presence
for your just dealings have been revealed.

To the One who is seated on the throne
and to the Lamb:
be blessing and honour,
glory and might for ever and ever. Amen

Revelation 15:3b-4, 5:13

Te Whakapono a nga Apotoro

E whakapono ana ahau ki te Atua
ki te Matua kaha rawa ko ia te Kaihanga
o te rangi o te whenua.
Ki tana Tama kotahi ano hoki,
ki to tatou Ariki ki a Ihu Karaiti;

I whakatangatia nei e te Wairua Tapu
I whanau i te Puhi i a Meri
I whakamamaetia i te wa i a Ponotio Pirato
I heke atu ki te reinga,
No te toru o nga ra i ara ake a ia i te mate,
a kake atu ana ki te rangi,
E noho mai nei i te
ringaringa matau o te Atua
o te Matua kaha rawa
Ka hoki mai ano ia i reira ki te whakarite whakawa
Mo nga tangata ora mo nga tangata mate

E whakapono ana ahau ki te Wairua Tapu,
Ki te Haahi tapu puta noa i te ao,
Ki te kotahitanga o te Hunga Tapu,
Ki te murunga hara,
Ki te aranga mai o te tinana, me to ora tonu. Amine.

The Apostle's Creed

I believe in God, the Father Almighty
Creator of heaven and earth.
I believe in Jesus Christ, God’s only Son.
Our Lord, Who was conceived by the Holy Spirit,
born of the Virgin Mary,
Suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died and was buried,
he descended to the dead.

On the third day he rose again
he ascended into heaven
and sits at the right hand of the Father,
and will come again to judge the living
and the dead.

I believe in the Holy Spirit,
the holy Catholic Church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body
and the life everlasting.  Amen.

Benedictus
Te Waiata a Hakaraia

Kia whakapaingia te Ariki, te Atua o Īharaira:
kua titiro mai hoki ia, kua hoko i tāna iwi,
Ā kua whakaarahia ake e ia
he haona whakaora mō tātou:
i roto i te whare o Rāwiri, o tāna pononga;
Ko tāna hoki ia, i kōrerotia
e te māngai o āna poropiti tapu:
nō te tīmatanga iho anō o te ao:
Hei whakaora i a tātou i ō tātou hoa-whawhai:
i te ringaringa anō hoki o te hunga katoa
e kino ana ki a tātou;
Hei whakaputa mō te mahi tohu ki ō tātou tūpuna:
hei whakamahara ki tāna kawenata tapu;
Ki te oati i oati ai ia ki a Āperahama:
ki tō tātou tūpuna.
Kia tukua mai e ia ki a tātou he oranga
i te ringaringa ō tātou hoa-whawhai:
ā, kia mahi wehi kore atu ki a ia,
I runga i te tapu, i te tika, ki tōna aroaro:
i ngā rā katoa e ora ai tātou.
Ā ko koe, e tama, ka karangatia
ko te poropiti a te Runga rawa:
e haere hoki koe i te aroaro o te Ariki,
hei whakapai i ōna ara:
Hei whakamātau i tāna iwi ki te whakaoranga:
i ō rātou hara e murua ana;
He mea hoki nā te aroha,
nā te mahi tohu a tō tātou Atua:
nā reira hoki i puta mai ai te pūaotanga
o runga ki a tātou,
Hei whakamārama i te hunga
e noho ana i te põuri, i te ātārangi hoki o te mate:
hei whakatika i ō tātou waewae
ki te huarahi o te rangimārie.
Ruka 1:68-79

Kia whakakorōriatia te Matua, te Tama:
me te Wairua Tapu;
Ko te ritenga ia i te tīmatanga, ā, tēnei anō ināianei:
ā, ka mau tonu iho, ā, ake ake ake. Āmine.

Benedictus
The Song of Zechariah

Blessèd are you O Lord our God:
you have come to your people and set them free.
You have raised up for us a mighty Saviour:
born of the house of your servant David.

Through your holy prophets you promised of old:
that you would save us from our enemies,
from the hands of all who ′ate us.

You promised to show mercy to our forbears:
and to remember your holy covenant.
This was the oath you swore to our father Abraham:
to set us free from the hands of our enemies,
free to worship you without fear:
holy and righteous in your sight all the days of our life.

And you, child, shall be called the prophet of the Most High:
for you will go before the Lord to prepare the way,
to give God’s people knowledge of salvation:
through the forgiveness of their sins.

In the tender compassion of our God:
the dawn from on high shall break upon us,
to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death:
and to guide our feet into the way of peace.
Luke 1: 68-79 (adapted)

Glory to the Father and to the Son
and to the Holy Spirit;
as it was in the beginning 
is now and shall be forever. Amen. 

Magnificat
Te Waiata a te Puhi Tapu, a Meri

Ka whakanui tōku wairua i te Ariki:
ā, e hari ana tōku wairua ki
te Atua, ki tōku Kai-whakaora;
Mōna i titiro ki te iti o tāna pononga:
tā te mea hoki katahi ahau
ka kīa e ngā whakatupuranga
katoa e haere ake nei,
he wahine hari.
He nui hoki ngā mahi a te Mea Kaha ki ahau
ā, e tapu ana tōna ingoa.
He mahi tohu tāna ki te hunga e wehi ana ki a ia:
ki tēnei whakatupuranga,
ki tēnei whakatupuranga.
Kua whakaputaina he kaha e ia,
arā, a tōna ringaringa:
nāna te hunga whakakake i marara
ai i to whakaaro o ō rātou ngākau.
Kua whakatakā e ia te hunga kaha i ngā nohoanga:
ā, whakateiteitia ake ana te hunga iti.
Kua whakakīa e ia te hunga mate
hiakai ki ngā mea pai:
ā, tonoa kautia atu ana te hunga taonga.

Kua tautokona e ia a Īharaira tāna pononga:
he whakamaharatanga hoki ki tāna mahi tohu.

Ki a Āperahama, rātou ko tāna whānau ake tonu atu:
pērā hoki me tāna i kōrero ai ki ō tātou mātua.
Ruka 1:46-55

Kia whakakorōriatia te Matua, te Tama:
me te Wairua Tapu;
Ko te ritenga ia i te tīmatanga, ā, tēnei anō ināianei:
ā, ka mau tonu iho, ā, ake ake ake. Āmine.

Magnificat
The Song of the Blessed Virgin Mary

My soul proclaims the greatness of the Lord:
my spirit rejoices in God my saviour,
for you Lord have looked with favour
on your lowly servant:
and from this day all generations will call me blessèd.
You O Most Mighty have done great things for me:
and holy is your name.
You have mercy on those who fear you:
from generation to generation.
You have shown the strength of your arm:
you have scattered the proud in their conceit.
You have cast down the mighty from their thrones:
and have lifted up the lowly.
You have filled the hungry with good things:
and the rich you have sent away empty.
You have come to the help of your people:
for you have remembered your promise of mercy,
the promise you made to our forbears:
to Abraham and his children forever.
Luke 1:46-55 (adapted)

Glory to the Father and to the Son
and to the Holy Spirit;
as it was in the beginning 
is now and shall be forever. Amen. 

Te Deum Laudamus
Te Waiata a te Hāhi

E whakapai atu ana mātou ki a koe, e te Atua;
e whakaae ana mātou ko koe anō a Ihowā.
E koropiko ana te whenua katoa ki a koe:
e te Matua ora tonu.
E kaha ana te karanga a ngā Anahera katoa ki a koe:
a ngā Rangi, me o reira Kaha katoa.
Hono tonu te karanga a ngā Kerupima:
a ngā Herapima, ki a koe,
Tapu, Tapu, Tapu rawa:
e Ihowā, e te Atua o ngā mano tuauriuri, whāioio;
Kī tonu te rangi me te whenua: i te Nui o tōu Korōria.

E whakapai ana ki a koe ngā Āpōtoro:
te hunga ingoa nui.
E whakapai ana ki a koe:
te huihuinga pai o ngā Poropiti.
E whakapai ana ki a koe te ope ingoa nui:
ngā tāngata i patua mō te whakapono.
E whakaae ana ki a koe:
te Hāhi tapu puta noa i te ao;
Ki te Matua: e hira rawa nei te korōria;
Ki tāu Tama kotahi:
he pono ia, he ingoa nui;
Ki te Wairua Tapu anō hoki:
ki te Kai-whakamārie.

Ko koe te Kīngi ingoa nui: e te Karaiti.
Ko koe te Tama ora tonu: a te Matua.
I a koe i anga ki te whakaora i te tangata:
kīhai koe i kino kia whānau i te Puhi.
Anō ka taea e koe te wero o te mate:
ka tūwhera i a koe te Rangatiratanga
o te Rangi ki te hunga whakapono katoa.

Kei te ringa matau o te Atua koe e noho ana:
kei te Korōria o te Matua.
E whakapono ana mātou, tērā koe e haere mai:
hei Kai-whakarite whakawā mō mātou.
Koia mātou ka inoi nei ki a koe kia whakakahangia āu pononga:
i hokoa e koe ki ōu toto utu nui.
Whakaurua rātou ki roto ki āu Tangata tapu:
ki te korōria mutunga kore.
E Ihowā, whakaorangia tāu hunga:
whakapaingia tāu Hāhi.

Kawanatia rātou: whakaarahia, ā, ake ake ake.
I tēnei rā, i tēnei rā:
e whakanui ana mātou i a koe;
E karakia ana mātou ki tōu Ingoa:
āianei, ake ake ake.
Whakaae mai, e Ihowā:
kia tiakina mātou āianei kei hara.
E Ihowā, tohungia mātou:
tohungia mātou.
E Ihowā, kia tau tōu atawhai ki runga ki a mātou:
ā, whaka-whirinaki atu nei hoki mātou ki a koe.
E Ihowā, e whakawhirinaki atu ana ahau ki a koe:
aua ahau e tukua kia whakamā.

Kia whakakorōriatia te Matua, te Tama:
me te Wairua Tapu;
Ko te ritenga ia i te tīmatanga, ā, tēnei anō ināianei:
ā, ka mau tonu iho, ā, ake ake ake. Āmine.  

Te Deum Laudamus
The Song of the Church

We praise you O God: we acclaim you as the Lord.
All creation worships you:the Father everlasting.
To you all angels, all the powers of heaven:
cherubim and seraphim, sing in endless praise,
‘Holy, holy, holy Lord, God of power and might:
heaven and earth are full of your glory.’

The glorious company of apostles praise you:
the noble fellowship of prophets praise you,
the white-robed army of martyrs praise you.
Throughout the world the holy Church acclaims you:
Father, of majesty unbounded,
your true and only Son, worthy of all worship:
and the Holy Spirit, our advo′cate and guide.

You Christ are the king of glory:
the eternal Son of the Father.
When you became incarnate to set us free:
you humbly accepted the Virgin′s womb.

You overcame the sting of death:
and opened the kingdom of heaven to all believers.
You are seated at God’s right hand in glory:
we believe that you will come to be our judge.
Come then Lord and help your people:
bought with the price of your own blood,
and bring us with your saints:
to glory everlasting.

The Song of the Church may end with the following verses

Save your people Lord, and bless your inheritance:
govern and uphold them now and always.
Day by day we bless you:
we praise your name forever.
Keep us today Lord from all sin:
have mercy on us Lord, have mercy.
Lord show us your love and mercy:
for we put our  trust in you.
In you Lord is our hope:
let us not be confounded at the last.

Glory to the Father and to the Son
and to the Holy Spirit;
as it was in the beginning 
is now and shall be forever. Amen

Nunc Dimittis
Te Waiata a Himiona

Kātahi, e te Ariki, ka tukua tāu pononga
kia haere i runga i te
rangimārie: ka pērā me tāu i kōrero ai:
Ka kite nei hoki ōku kanohi:
i tāu whakaoranga.
Ka whakatakotoria nei e koe:
ki te aroaro o ngā iwi katoa;
Hei whakamārama e kite ai ngā tauiwi:
hei korōria hoki mō tāu iwi, mō Īharaira. Ruka 2:29-32

Kia whakakorōriatia te Matua, te Tama:
me te Wairua Tapu;
Ko te ritenga ia i te tīmatanga, ā,
tēnei anō ināianei:
ā, ka mau tonu iho, ā, ake ake ake. Āmine.

Nunc Dimittis
The Song of Simeon

Lord now you let your servant go in peace:
your word has been ful′filled.
My own eyes have seen the salvation:
which you have prepared in the sight of every people,
a light to reveal you to the nations:
and the glory of your people Israel. Luke 2:29-32

Glory to the Father and to the Son
and to the Holy Spirit;
as it was in the beginning 
is now and shall be forever. Amen.

E te Atua o te Moana-nui-a-Kiwa,
me ēnei motu, o te iwi Māori, te iwi Pākehā,
me rātou katoa e noho nei i tēnei wāhi.
Ka whakamoemiti,
ka whakawhetai ki a koe mō tēnei whenua o mātou;
mō ngā mea pai katoa kua whiwhi tahi nei mātou.

Whakanuia tō mātou aroha tētahi ki tētahi,
whakakahangia tō mātou whai i te tika
kia kotahi ai mātou i runga i te whakaaro kotahi.
Kua hanga matou e koe hei toto kotahi;
i raro i tēnei whakaaro kotahi. Āmine.

God of the southern sea
and of these islands,
of Māori, Pākehā 
and of all who dwell in our land;
we give you thanks and praise for our country,
and for what we have achieved together.

Increase our trust in one another;
strengthen our quest for justice,
and bring us to unity and a common purpose.
You have made us of one blood;
make us also of one mind. Amen.

Poi Kingi Ihaka

Kia mau! Titiro e ngā iwi!
Te kapu taku ringa
He taonga tēnei nā ngā tūpuna;
He poi, he poi, he poi, hei!

Poi puritia!
Poi takawiri!
Taupatupatu, taupatupatu,
Taupatupatu, ko te tau!
Patupatu taku poi,
Ka rere taku poi,
Rere tika atu ana
Ka tau ki Ngāpuhi
Kei reira te toka
Kei Rangihoua, Kei Oihi rā,
Ko te toka tēnā I poua iho ai
Te Rongopai rā e - Ka mau!

Hei whakakorōria
Te Atua i runga rawa
Ka mau te rongo
ki Aotearoa
Tēnā anō rā ko āna purapura
I ruiruia rā i roto ngā iwi
Ka tupu ka hua ē - Hua nei!

Whiti rawa atu koe Ki a Raukawa
Ko Rota Waitoa Hei mātāmua,
Kei roto Wanganui Ko Te Tauri
Ka tae ngā rongo Ki Ngāti-Ruanui
Ko Manihera rā Ko Kereopa hoki
I whakamatea nei
Mō te Whakapono ē – Ka tau!

 Ka rere taku poi Ki to Tairāwhiti
Kei reira e ngaki ana Ko Taumataākura
Kei Mataatua Ko Ngākūkū rā
Kei Te Arawa Ko Ihāia
Kei roto Kahungunu
Ko Te Wera rā ē... Te Wera!

Ka tuhi, ka rarapa, ka uira
Te rangi e tū iho nei, ē
Toia to waka Te utanga o runga Ko te aroha;
Paiheretia mai Te rangimārie, Aue! Hei!

Poi Kingi Ihaka

The poi chant offered here as a canticle may be chanted on one note or
expressed in group action, in accordance with its original form.
The translation is provided for information only.

Be ready! Take a look all people
at what is in the cup of my hand
for this is a treasure from our forebears;
a poi, a poi, a poi, hei!

Hold the poi! Quiver the poi!
Twirl and strike, and now the chant!
I strike my poi, my poi flies,
and flies direct, landing in Ngāpuhi country,
for there stands the rock
at Rangihoua, even at Oihi,
that is the rock on which was established
The gospel - and became fixed.

To give glory to God in the highest
and peace was declared
throughout New Zealand, and its seeds 
have been broadcast among the tribes,
and have grown and borne fruit - bears now.

When you have crossed to Raukawa country
it is Rota Waitoa the very first Māori ever
to be ordained to the sacred ministry.
And at Wanganui there is Wiremu Te Tauri
the first person to introduce Christianity there.
And the news has also reached
the Ngāti-Ruanui people
among whom were Manihera and also Kereopa
the first Christian martyrs for the faith in New Zealand.
– Indeed!

My Poi now flies to the Eastern seas
and there strives Piripi Taumataakura who
introduced Christianity to the Ngāti Porou
while in Mataatua country is Ngākūkū
and in Arawa country is Ihāia
and in Ngāti-Kahungunu country
is Te Wera... Yes, Te Wera!

The lightning glows and flashes
well above the heavens
drag the canoe with its cargo of love;
bind it with peace Aue! Hei!