Kura Hōtoke

Information and contacts from Kura Hōtoke 2015

Hangaia te mātāpuna o te mōhio

“Unless you change how you are, you will always have what you’ve got.” – Jim Rohn


In order for your life to change, you must change.  To the degree that you change your thoughts, will be to the degree that your life changes.  Don’t expect anything to change if you’re not changing.  Don’t expect your marriage to get any better, if you’re not changing.  Don’t expect your health to get any better if you’re not changing.  If you want massive change, you must make massive change.

Waiata for Runanganui - Na Tauira Takurua te Kai-tito
(Hillsong "Shout to the Lord" te rangi)

E te iwi tauiti mai ra
Tena ra koutou katoa
Rau rangatira ma
Nga poua toua ma
I runga I te aroha

Tangihia, tangihia
Tangihia to ngakau nei
Heke nga roimata
Mo ratou katoa
Kua ngaro ki te po...

Karanga mai, mihi mai
Tatou katoa
Nga marae maha
Puta noa ite whenua
Kua tae mai ki tenei huihuinga
Tangata huihuinga o Aotearoa

Whakamutu nga mihi whakawhetai
Ki te Atua mo nga manaakitanga
He honore, kororia ki a koe (E Ihowa)
He honore, kororia ki a koe (E Ihowa)
He honore, kororia ki a koe E Ihowa

Papua New Guinea Prayer

Papa God,
Tenky tru long dispel naispela
de yu biin givim long mipela.
Mipela I amamas tru
long I kam na lotu long yu.
Helpim mipela I kamap olsem Jisas,
pikinini bilong yu.
Yu Bikpela na yu stap antap tru
long olgeta samting.
Mipela I lik tok sori tru long ol samting
no gut mipela I bin mekim.
Long nem bilong Jisas, Amen     
Tok Pisin Papua New Guinea Prayer

Father God,
Thank you for this lovely day
you are giving to me.
I am very happy
to come and worship you.
Help me come close to Jesus,
your Son.
You are great, powerful
and mighty above all things.
I confess and repent to you
of every sin I have done.
In Jesus Name, Amen.

MAF - Missionary Aviation Fellowship
http://www.mafnz.org.nz/

He Waka Tapu
161 Pages Road
Wainoni
Christchurch
PO Box 15037
Christchurch 8643

0800 HE WAKA (43 9252)
027 2 HE WAKA (43 9252)
www.hewakatapu.org.nz

Christian Superstore
370 Colombo Street, Christchurch
161 Tancred Street, Ashburton
102 Stafford Street, Timaru

0800 88 88 99
www.christiansuperstore.co.nz

Derek Prince Minstries - free Christian materials
www.dpm.co.nz

Dr Terry Ryan Whakapapa
http://ngaitahu.iwi.nz/ngai-tahu/ko-au-dr-terry-ryan/
Whakapapa registration sheet (PDF)