Sentences and collects in Te Reo Year B

Te Ratapu Tokotoru
Te Tau B

Te Rārangi
Hē Tapu he tapu hē tapu, a Ihowa o ngā mano;
kii katoa te whenua i tona korōria.     Ihaia 6.3

Te Karakia o te rā – kia inoi tātou
E te Tokotoru Tapu,
Kei te mohio tātou nana i hanga ngā mea katoa,
 kitea e kore e kitea,
te Kaiwhakaora o ngā mea katoa, tata, tāwhiti;
mā to Wairua Tapu matou e ārahi  kia tuohu ki tou korōria,
 a ka whakakororiatia tou ingoa whakahirahira
e matou me te rangapū tapu, me te kii,
 Hē tapu , hē tapu, hē tapu, Korōria ki a koe,
 e te Ariki o runga rawa.  Āmine.

Trinity Sunday
Year B

The Sentence
Holy, holy, holy is the Lord of hosts;
the whole earth is full of his glory.     Isaiah 6.3

Prayer of the day – let us pray
O blessed Trinity,
 in whom we know the maker of all things,
seen and unseen,
the Saviour of all, both near and far:
by your Spirit enable us
to worship your divine majesty,
that with all the company of heaven
we may magnify your glorious name, saying,
Holy, holy, holy, Glory to you,
O Lord most high.  Amen.

Te Ratapu Tuatahi i Muri i te Kirihimete
Te Tau B

Te Rārangi
Ka kite nei hoki ōku kanohi i tau whakaoranga,
 ka whakatakotoria nei e koe ki te aroaro
o ngā iwi katoa;
hei whakamarama e kite ai ngā tauiwi,
 hei korōria hoki mo tau iwi, mo Iharaira.  Ruka 2.30-32

Te Karakia o te rā – kia inoi tātou
E te Atua tiaki,
i whakaarahia nei tau Tama a Ihu i roto i te temepara,
 i whakamihia nei ko te korōria o Iharaira
 me te marama o ngā whenua,
 i roto i a ia whakaarahia matou ki a koe,;
a kia rongo te ao i tona kororia:
 e noho nei e hira nei koutou i roto i te Wairua Tapu,
 kotahi Atua, āianei a mo ake tonu atu.  Āmine.

First Sunday after Christmas
Year B

The Sentence
My eyes have seen your salvation,
which you have prepared
in the presence of all peoples,
a light for revelation to the Gentiles
and for glory to your people Israel.  Luke 2.30-32

Prayer of the day – let us pray
Saving God,
whose Son was presented in the temple
and was acclaimed the glory of Israel
and the light of the nations:
grant that in him we may be presented to you
and in the world may reflect his glory;
who lives and reigns with you
in the unity of the Holy Spirit,
One God, now and forever.  Amen.

Te Ratapu Tuarua i Muri i te Kirihimete
Te Tau B

Te Rārangi
Ka meinga hoki e ahau tā rātou tangi hei koa,
ka whakamarietia rātou, a ka meinga rātou
kia hari i o rātou mamae.  Heremaia 31.13

Te Karakia o te rā – kia inoi tātou
E te Atua kaha rawa
 kua whakakiia nei matou e koe ki te marama o te Kupu,
 i whakatinanatia nei, i noho mai nei i roto i a matou:
 tukua mai te marama o te whakapono
kia tiaho mai i roto i a matou mahi katoa;
ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki
e noho nei, e hira nei
i roto i te kotahitanga ki te Wairua Tapu
kotahi Atua, āianei a mo ake tonu atu.  Āmine.

The Second Sunday after Christmas
Year B

The Sentence
 ‘I will turn my mourning into joy’, says the Lord.
‘I will  comfort you, and give you gladness for sorrow.’  
Jeremiah 31.13

Prayer of the day – let us pray
Almighty God, you have filled us
with the light of the Word,
who became flesh and lived among us:
let the light of faith shine in all that we do;
through Jesus Christ our Lord,
who lives and reigns with you
in unity with the Holy Spirit,
One God, now and forever. Amen.

 

Te Whakaaturanga
Te Tau B

Te Rārangi
Ka kite i te tamaiti me tona whaea, ko Meri,
na tāpāpā ana rātou, koropiko ana ki a ia.  Matiu 2.11     

Te Karakia o te rā – kia inoi tātou
E te Atua ora tonu,
nau nei i mau mai ngā motu ki tou marama,
ngā kingi ki te kānapanapa o tou aranga,
whakakiia te ao ki tou korōria,
whakaaturia tou aroaro ki ngā mōtū katoa;
i roto i a ia te marama tūturu me te whetū Kōpuarangi,
ko Ihu Karaiti tau Tama, to matou Ariki,
e noho nei e hira nei koutou me te Wairua Tapu,
kotahi Atua, āianei a mo ake tonu atu.  Āmine.

Epiphany
Year B

The Sentence
They saw the child with Mary his mother,
and they knelt down and worshipped him.    
Matthew 2.11

Prayer of the day – let us pray
Everlasting God,
who brought the nations to your light
and kings to the brightness of your rising:
fill the world with your glory,
and show yourself to all the nations;
 through him who is the true light
and the bright morning Star,
Jesus Christ your Son, our Lord,
who lives and reigns with you
and the Holy Spirit,
 One God, now and forever.  Amen.

Te Ratapu Tuatahi i Muri
i te Whakaaturanga
Te Iririringa o Te Karaiti
Te Tau B

Te Rārangi
Ara ko Ihu o Nahareta, tā te Atua whakawahinga
i a ia ki te Wairua Tapu,
ki te kaha: a haereere ana ia ki te mahi i te pai,
ki te whakaora i te hūnga katoa e pehia e te rewera;
no te mea i a ia te Atua.     Ngā Mahi a Ngā Āpotoro 10.38

Te Karakia o te rā – kia inoi tātou
E te Atua ora tonu,
i te iriiringa o Ihu i te Awa o Horana
i kauwhau koe ko ia to Tama kotahi,
 i whakawahia e koe ki te Wairua Tapu:
whakaheia kia mau tonu rātou ki te kawenata
ka iriiria i roto i tona ingoa a,
ka whakaae pono ko ia te Ariki, te Kaiwhakaora;
 koutou ko te Wairua Tapu e noho nei e hira nei,
kotahi Atua, i roto i te korōria mutungakore.  Āmine. 

First Sunday after Epiphany
the Baptism of the Lord
Year B

The Sentence
God anointed Jesus of Nazareth
with the Holy Spirit and with power:
and he went about doing good and
healing all who were oppressed by the devil,
for God was with him.     Acts 10.38

Prayer of the day – let us pray
Eternal God, at the baptism of Jesus
in the River Jordan
 you proclaimed him your beloved Son,
and anointed him with the Holy Spirit:
grant that all who are baptized into his name
 may keep the covenant they have made,
and boldly confess him as Lord and Saviour,
who with you and the Holy Spirit lives and reigns,
One God, in glory everlasting.  Amen.

 

Te Ratapu Tuarua i Muri
i te Whakaaturanga
Te Tau B

Te Rārangi
Kua kitea e māua te Mihaia; ko te Karaiti,
te Tama a te Atua, te Kingi o Iharaira.     Hoani 1.41-49

Te Karakia o te rā – kia inoi tātou

Second Sunday after Epiphany
Year B

The Sentence
We have found the Messiah: Jesus Christ,
the Son of God, the king of Israel.     John 1:41-49

Prayer of the day – let us pray

Te Ratapu Tuatoru i Muri
i te Whakaaturanga
Te Tau B

Te Rārangi
Kua rite tēnei te wā, kua tata hoki te rangatiratanga o te Atua:
ripeneta, whakaponohia te rongopai.     Maka 1.15

Te Karakia o te rā – kia inoi tātou
E te Atua Kaimarire,
 kua karangatia matou i roto i tau Tama
kia ripeneta mo o matou hara,
kia whakapono ki te rongopai,
a kia whakanui i te haerenga mai o tou kingitanga:
 tohungia matou, kia rite ki ngā āpotoro tuatahi a te Karaiti,
 kia waihotia ake ngā āhuatanga tawhito o mua,
kia panuitia te rongopai o te oranga hou ki te ao hurihuri;
i roto i to tātou Ariki, to tātou Kaiwhakaora a Ihu Karaiti,
e noho nei e hira nei koutou ko te Wairua Tapu,
kotahi Atua, āianei a mo ake tonu atu.  Āmine.

Third Sunday after Epiphany
Year B

The Sentence
The time is fulfilled, and the kingdom of God
is at hand: repent and believe in the gospel.    
Mark 1.15

Prayer of the day – let us pray
Bountiful God,
 through your Son you have called us
to repent of our sin,
to believe in the good news,
and to celebrate the coming of your kingdom:
teach us, like Christ’s first apostles,
to hear the call to discipleship,
and, forsaking old ways,
to proclaim the gospel
of new life to a broken world;
through Jesus Christ our Lord,
who lives and reigns with you
and the Holy Spirit,
 One God, now and forever.  Amen.

Te Ratapu Tuawha i Muri
i te Whakaaturanga
Te Tau B

Te Rārangi
Na ka haereere a Ihu i ngā pā katoa me ngā kainga,
a ka ako i roto i o rātou whare karakia,
ka kauwhau i te rongopai o te rangatiratanga,
me te whakaora i te tini o ngā mate,
i te tini o ngā turorotanga o ngā iwi.     Matiu 9.35

Te Karakia o te rā – kia inoi tātou
E te Atua aroha,
 i roto i a Ihu Karaiti kua whakaatuatia mai e koe
 kāhore hē mutunga o tou aroha:
whakamahia matou kia aroha ki a koe 
a kia aroha tētahi ki tētahi
kia rite ano ki te aroha o te Karaiti ki a matou.
I runga hoki i to tātou Ariki i a Ihu Karaiti,
e noho nei e hira nei koutou ko te Wairua Tapu,
 kotahi Atua, mo ake tonu atu . Āmine. 

Fourth Sunday after Epiphany
Year B

The Sentence
Jesus went about all the cities and villages,
teaching in their synagogues and
proclaiming the good news of the kingdom,
and curing every disease and every sickness.
Matthew 9.35

Prayer of the day – let us pray
God of compassion, you have shown us in Christ
 that your love is never ending:
enable us both to love you with all our hearts
and to love one another as Christ loved us.
Grant this through our Lord Jesus Christ,
through Jesus Christ our Lord,
who lives and reigns with you and the Holy Spirit,
 One God, now and forever.  Amen.

 

Te Ratapu Tuarima i Muri
i te Whakaaturanga
Te Tau B

Te Rārangi
Tēnā ko te hūnga e tātari ana ki a Ihowa,
puta hou ana hē kaha mo rātou;
kake ana rātou ki runga; ko ngā parirau,
koia ānō kei o ngā ekara.     Ihaia 40.31

Te Karakia o te rā – kia inoi tātou
E te Atua tohu,
 na tau Tama na Ihu Karaiti, i whakaora ngā māuiui,
 kia ora ai a-tinana, a-hinengaro,
whakaawetia matou ana kaimahi,
 kia pānui tonu i te rongopai mai i o matou māngai,
 i roto i te ngākau nui i te ngākau tapatahi;
 ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki,
e noho nei, e hira nei koutou ko te Wairua Tapu,
kotahi Atua, āianei a mo ake tonu atu.  Āmine. 

Fifth Sunday after Epiphany
Year B

The Sentence
Those who wait for the Lord
shall renew their strength,
they shall mount up
with wings like eagles.  Isaiah 40.31

Prayer of the day – let us pray
Saving God, whose Son Jesus Christ healed the sick
 and brought them wholeness of body and mind,
 inspire us, his disciples
so that we may constantly proclaim
his gospel by our words
 and by the dedication and integrity of our lives,
through Jesus Christ our Lord,
who lives and reigns with you and the Holy Spirit,
One God, now and forever.  Amen.

 

Te Ratapu Tuaono i Muri
i te Whakaaturanga
Te Tau B

Te Rārangi
Kua puta ake i roto i a tātou hē poropiti nui;
A, kua titiro mai hoki te atua ki tana iwi. Ruka 7.16

Te Karakia o te rā – kia inoi tātou
E te Atua ora tonu,
Na tau Tama nei i whakaora ngā tūroro repa,
 i mau mai i te rongopai ki ngā pani me  ngā rawakore:
 tukua mai o takoha o te aroha o te māhaki,
kia taea ai i roto i te manaaki i etahi atu,
te whakapau kaha mo ngā mea ka whakawhiwhia nēi
ki ngā hūnga e aroha pono ana ki a koe;
 i roto i a Ihu Karaiti to tātou Ariki,
e noho nei e hira nei koutou ko te Wairua Tapu,
kotahi Atua, āianei a mo ake tonu atu.  Āmine.

Sixth Sunday after the Epiphany
Year B

The Sentence
A great prophet has arisen among us!
God has visited his people!  Luke 7.16

Prayer of the day – let us pray
Ever living God,
 whose Son Jesus Christ healed the lepers
and brought good news
to the despised and the outcast:
grant us your gifts of compassion and self-control,
that in serving others in their need
 we may strive for the imperishable wreath
that you bestow on all who truly love you;
 through Jesus Christ our Lord,
who lives and reigns with you and the Holy Spirit,
 One God, now and forever.  Amen.