Karakia mo tēnei whenua me tēnei iho i whängai nei i te oranga (Prayers for the Burying of a Placenta and Umbilical Cord)

Minita:

I runga i te ingoa o te Matua o te Tama o te Wairua Tapu . Āmine.

Minister:

In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.

E te Atua Kaha rawa, tënei te tuku
whakawhetai ki a koe
Mo au manaakitanga i te whänau
(ngä matua) e pae nei;
Mo ngä mea papai katoa kua whakawhiwhia
mai ki a mätou,
Mo tënei whenua (placenta) me tënei iho (cord)
i whängai nei i te oranga
Ki te pëpi ätaahua kua whänau
mai nei ki tënei whänau.
I runga änö i ngä taonga tuku iho a ngä matua tupuna,
Ka whakahokia tënei whenua ki te whenua
me tënei iho ki te whenua.
Ki te Whaea ki a Papatuanuku.
E whakawhetai ana matou ki a koe
te Kaihanga o ngä mea katoa
E inoi ana matou kia tata mai koe
ki a matou i ngä wä katoa .
Ko Ihu Karaiti hoki to matou Kaiwhakaora . Āmine.

Almighty God wë give you thanks
for the blessings and loving care
On this whänau  (parents) gathered here,
And for all the many gifts wë have received;
And especially for the gift of  this child;
Wë follow the traditions t
hat have been handed down
As wë lay this placenta and this umbilical cord,
earth to earth
In the bosom of Mother Earth,
We give thanks for their gift of life and sustenance
And to you the Creator of all things.
Grant that you may be near
and among us all the days of this life
Through Jesus Christ our Saviour. Amen.

 

Kua akona nei tātou e tō tātou Ariki,
ka inoi tātou

E tō mātou Matua i te rangi
Kia tapu tōu Ingoa.
Kia tae mai tōu rangatiratanga.
Kia meatia tāu e pai ai
ki runga ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.
Hōmai ki a mātou āianei
he taro mā mātou mō tēnei rā.
Murua ō mātou hara,
Me mātou hoki e muru nei
i ō te hunga e hara ana ki a mātou.
Āua hoki mātou e kawea kia whakawaia;
Engari whakaorangia mātou i te kino:
Nōu hoki te rangatiratanga, te kaha,
me te korōria,
Āke ake ake.    Āmine.

As Christ teaches us we pray

Our Father in heaven,
hallowed be your name,
your kingdom come,
your will be done,
on earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins
as we forgive those who sin against us.
Save us from the time of trial
and deliver us from evil.

For the kingdom, the power,
and the glory are yours
now and for ever.    Amen.

 

Te Manaaki

Kia tau ki a tātou katoa
Te atawhai o tō tātou Ariki, a Ihu Karaiti
Me te aroha o te Atua
Me te whiwhingatahitanga
Ki te wairua tapu
Ake, ake, ake. Āmine.

The Blessing

The grace of our lord Jesus Christ 
And the love of God
And the fellowship of the Holy Spirit
Be with us all evermore.  Amen.

 

Perhaps a Hïmene to finish up with.