Karakia Tuku (Prayer at time of death)

PRAYER AT TIME OF DEATH  (NZPBK  PAGES 813-816)

Minita:

Ahakoa haere ahau i te awaawa
o te ätärangi o te mate, 
kähore he kino e wehi ai ahau:
no te mea kei töku taha koe;
ko tau räkau ko tau tokotoko,
ko ënä hei oranga ngäkau moku.  
Ngä Waiata 23.4

Ahakoa ora, e ora ana tatou ki te Ariki;
ahakoa mate, e mate ana tatou ki te Ariki:
na, ahakoa ora tatou, mate ränei,
na te Ariki tatou.         
Roma 14.8

Kia whakapaingia te Atua,
te Matua o to tatou Ariki, o Ihu Karaiti,
nana nei, na tana mahi tohu e nui nei,
tatou i whanau hou ai ki te tümanako ora,
i a Ihu Karaiti ka ara ake nei i te hunga mate. 
1 Pita 1.3

Minister:

Though I walk through the valley
of the shadow of death, 
I will fear no evil: for you are with me,
your rod and your staff are my comfort. 
Psalm 23

If we live we live for the Lord;
and if we die we die for the Lord.
Whether we live or die
we belong to the Lord.  
Romans 14.8

Blessed be the God and Father
of our Lord Jesus Christ,
by whose great mercy
we have been born anew to a living hope
by the resurrection of Jesus Christ from the dead   
1 Peter 1.3

 

Te Waiata a Himiona

Kātahi, e te Ariki, ka tukua tāu
pononga kia haere i runga i te
rangimārie: ka pērā me tāu i kōrero ai:
Ka kite nei hoki ōku kanohi:
i tāu whakaoranga.
Ka whakatakotoria nei e koe:
ki te aroaro o ngā iwi katoa;
Hei whakamārama e kite ai ngā tauiwi:
hei korōria hoki mō tāu
iwi, mō Īharaira. Ruka 2:29-32

Kia whakakorōriatia te Matua, te Tama:
me te Wairua Tapu;
Ko te ritenga ia i te tīmatanga,
ā, tēnei anō ināianei:
ā, ka mau tonu iho, ā, ake ake ake. Āmine.

The Song of Simeon

Lord now  you let your servant depart in peace: 
your word has been fulfilled.
My own eyes have seen the salvation:
which you have prepared in the sight of every people,
a light to reveal you to the nations:
and the glory of your people Israel.

Glory to the Father and to the Son, 
and to the Holy Spirit:
as it was in the beginning, is now, 
and shall be for ever.  Amen. 


 

Kua akona nei tātou e tō tātou Ariki,
ka inoi tātou

E tō mātou Matua i te rangi
Kia tapu tōu Ingoa.
Kia tae mai tōu rangatiratanga.
Kia meatia tāu e pai ai
ki runga ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.
Hōmai ki a mātou āianei
he taro mā mātou mō tēnei rā.
Murua ō mātou hara,
Me mātou hoki e muru nei
i ō te hunga e hara ana ki a mātou.
Āua hoki mātou e kawea kia whakawaia;
Engari whakaorangia mātou i te kino:
Nōu hoki te rangatiratanga, te kaha,
me te korōria,
Āke ake ake.    Āmine.

As Christ teaches us we pray

Our Father in heaven,
hallowed be your name,
your kingdom come,
your will be done,
on earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins
as we forgive those who sin against us.
Save us from the time of trial
and deliver us from evil.

For the kingdom, the power,
and the glory are yours
now and for ever.    Amen.

Te Whakamihi

Minita: Kia inoi tätou  

E te Atua aroha, i roto i te mate, i roto i te ora,
i roto i te ao äianei, a i te ao kei mua i a tätou,
käore rawa tätou e wehea i tou aroha nui.

Ka tukua atu  to matou  whanaunga  a …
ki roto i a koe e te Ariki.

Tauawhitia ia ki roto i ou ringa aroha;
Manaakitia ia i roto i tona matenga,
a i roto i tona aranga ano i roto i a koe.
Manaakitia hoki te whanau
e noho nei i roto i te pöuri,
kia rongo tahi rätou i te tümanako o te aranga;
Ko Ihu Karaiti hoki to tätou Ariki.  Ämine.

Haere atu koe e te whanaunga e N…
hïkoi atu koe i tënei ao,
Haere i roto i te aroha o te Atua,
nana nei koe i hanga,
Haere i roto i te atawhai a Karaiti Ihu,
te Kaiwhakaora i whakamamaetia nei mo tätou,
Haere i roto i te mana o te Wairua Tapu
ka tiakina nei koe ki te oranga mutungakore;
Noho mai koe i roto i te rangimärie,
i roto hoki i to tätou Atua.  Ämine.   

Te Atua o te whakamarie,
tukua mai te wairua o te whakapono
me te manawanui
ki te whanau e pöuri nei, e mamae nei;
Whakawhiwhia rätou ki te kaha
mo ngä rä kei mua i a rätou;
I roto i te pöuri homai te tümanako
hei manako i a rätou;
I roto i a te Karaiti to tätou Kaiwhakaora
ko ia nei te aranga me te ora.  Ämine.

Te Manaaki

Kia noho to tätou Ariki a Ihu Karaiti ki a koutou
hei whakangungu  i a koutou,
ki roto hei tiaki i a koutou,
ki mua hei ärahi i a koutou,
ki ngä taha hei arataki i a koutou,
ki runga hei manaaki i a koutou.  Ämine.

The Commendation

Minister: Let us pray

Gracious God, nothing in death or life,
in the world as it is or the world as it shall be,
nothing in all creation can separate us from your love.

We commend ………  into your loving care.
Enfold her/him in the arms of your mercy.
Bless her/him in her/his dying
and in her/his rising again in you.
Bless those whose hearts are filled with sadness,
that they too may know the hope of resurrection;
for the sake of our Saviour Jesus Christ.  Amen.

Go forth ……… (Christian soul)
on your journey from this world.
In the love of God the Father who created you,
in the mercy of Jesus the Redeemer who suffered for you,
 in the power of the Holy Spirit  who keeps you in life eternal.
May you dwell this day in peace,
and rest in the presence of God.  Amen.

God of all consolation,
grant to those who sorrow
the spirit of faith and courage,
that they may have the strength
to meet the days to come
with steadfastness and patience;
not sorrowing without hope,
but trusting in your goodness;
through him who is the resurrection and the life,
Jesus Christ our Saviour.  Amen.

 The Blessing

 

Te Manaaki

Kia tau ki a tātou katoa
Te atawhai o tō tātou Ariki, a Ihu Karaiti
Me te aroha o te Atua
Me te whiwhingatahitanga
Ki te wairua tapu
Ake, ake, ake. Āmine.

The Blessing

The grace of our lord Jesus Christ 
And the love of God
And the fellowship of the Holy Spirit
Be with us all evermore.  Amen.

Our Lord Jesus Christ be with you to defend you,
within you to keep you,
before you to lead you,
beside you to guard you,
and above you to bless you.  Amen.

God be your comfort, your strength,
God be your hope and support:
God be your light and your way,
and the blessing of God,
Creator, Redeemer and giver of life,
remain with you now and for ever.  Amen.

Perhaps a Hïmene to finish up with.